Gebouw informatie

Naam gebouw

Hier vult u de naam van het gebouw in, deze wordt getoond binnen de mailcorrespondentie en overige communicatie met uw klanten.

Beschikbaarheid opdrachtgevers

Binnen het gebouw kunt u aangeven welke opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren, dit geeft u de mogelijkheid om tijdens het plannen van een werkbon vanuit meerdere opdrachtgevers voor het zelfde gebouw te werken. De afhandeling zal per aangeven opdrachtgever de route van deze opdrachtgever volgen, denk hierbij aan mail communicatie.

Contactpersoon

De gegevens van het contactpersoon worden weergegeven binnen contactinformatie met het gebouw. De volgende velden zijn hier beschikbaar:

 • Naam
 • tussenvoegsel
 • Achternaam

Adresgegevens

De adresgegevens worden gebruikt als aangave van het hoofdadres van het gebouw. De volgende velden zijn hier beschikbaar:

 • Adres + nummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land

Contact informatie

 • Email
 • Email herinnering
 • Telefoon
 • Mobiel

Email

Het email adres wat hier staat wordt gebruikt om de rapportages naartoe te sturen. LET OP! als hier geen correct emailadres ingevuld staat, kan een werkbon niet worden afgerond en worden toegezonden aan de klant. Emailadressen kunnen ; gescheiden in meer fout worden geplaatst (info@email.nl; info@email.nl)

Email herinnering

Het email herinnering veld wordt gebruikt om herinnering emails naartoe te sturen. LET OP! als hier geen correct emailadres ingevuld staat, kan een herinnering niet worden toegezonden aan de klant. Emailadressen kunnen ; gescheiden in meer fout worden geplaatst (info@email.nl; info@email.nl) Email adressen die hier staan worden vermeld als hoofdemail adressen in de email headers.

Overig

Binnen overig wordt alle niet benodigde maar wel bruikbare informatie opgeslagen, ook kunt u hier aangeven of er een BCC email verstuurd moet worden naar een specifiek emailadres wat niet iedereen hoeft te zien of een dossiernummer ingeven die gebruikt kan worden voor het koppelen van automatisch gegenereerde planning, de volgende velden zijn hier aanwezig:

 • Email BCC
 • Email Herinnering BCC
 • Website URL
 • Dossiernummer

Opslaan van gegevens

Na het bewerken van de gegevens, kunt u onderaan het dialoog scherm uw wijzigingen opslaan.

Updated on november 17, 2023

Was this article helpful?

Related Articles