Gebouw informatie

Naam gebouw

Hier vult u de naam van het gebouw in, deze wordt getoond binnen de mailcorrespondentie en overige communicatie met uw klanten.

Beschikbaarheid opdrachtgevers

In het gebouw kunt u aangeven welke opdrachtgevers aan het werk zijn. Hierdoor kunt u bij het plannen van een werkbon voor hetzelfde gebouw werken vanuit verschillende opdrachtgevers. De afhandeling zal de route van elke opdrachtgever volgen, inclusief communicatie via e-mail.

Contactpersoon

De gegevens van het contactpersoon worden weergegeven binnen contactinformatie met het gebouw. De volgende velden zijn hier beschikbaar:

 • Naam
 • tussenvoegsel
 • Achternaam

Adresgegevens

De adresgegevens worden gebruikt als aangave van het hoofdadres van het gebouw. De volgende velden zijn hier beschikbaar:

 • Adres + nummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land

Contact informatie

 • Email
 • Email herinnering
 • Telefoon
 • Mobiel

Email

Het email adres wat hier staat wordt gebruikt om de rapportages naartoe te sturen. LET OP! als hier geen correct emailadres ingevuld staat, kan een werkbon niet worden afgerond en worden toegezonden aan de klant. E-mailadressen kunnen gescheiden door puntkomma’s worden geplaatst (info@email.nl; info@email.nl).

Email herinnering

Het veld voor e-mailherinneringen wordt gebruikt om herinnerings-e-mails te versturen. LET OP! Als hier geen correct e-mailadres is ingevuld, kan er geen herinnering naar de klant worden verzonden. E-mailadressen kunnen worden gescheiden door puntkomma’s (bijvoorbeeld: info@email.nl; info@email.nl). De e-mailadressen die hier worden vermeld, worden weergegeven als hoofd-e-mailadressen in de e-mailheaders.

Telefoon en Mobiel

In dit veld kunt u de bel gegevens invoeren. LET OP! Doe dit als volgt: +31612345678

Overige gegevens

Binnen overig wordt alle niet benodigde maar wel bruikbare informatie opgeslagen, ook kunt u hier aangeven of er een BCC email verstuurd moet worden naar een specifiek emailadres wat niet iedereen hoeft te zien of een dossiernummer ingeven die gebruikt kan worden voor het koppelen van automatisch gegenereerde planning, de volgende velden zijn hier aanwezig:

 • Email BCC
 • Email Herinnering BCC
 • Website URL
 • Dossiernummer

Opslaan van gegevens

Na het bewerken van de gegevens, kunt u onderaan het dialoog scherm uw wijzigingen opslaan.

Updated on april 30, 2024

Was this article helpful?

Related Articles