Email template

Als er een werkbon wordt afgemeld zal het systeem een email versturen naar uw klant met als bijlage de rapportage met bijgevoegde bevindingen of afgewerkte werkzaamheden door de monteur. De opmaak van de betreffende email kunt u in een WYSIWYG editor opstellen en geheel naar wens inrichten. 

De volgende velden moeten standaard worden ingevuld voor een goede afhandeling van de e-mail headers:

Naam afzender:

De naam afzender is de naam die u wilt laten zien als afzender naam van de email ontvanger.

Email afzender:

De email afzender is het emailadres die u wilt laten zien als email van waar de berichten toestuurt worden aan de email ontvanger.

Onderwerp:

Onderwerp is het onderwerpt van de email die toegestuurd wordt aan de email ontvanger. De opmaak van het onderwerp kan worden opgemaakt met Tags om bepaalde dynamische waarden te laten zien in het onderwerpt van de toegestuurde email. 

Om er voor te zorgen dat bepaalde waarden worden meegenomen zoals uitvoerdatum, werkorder nummer of uitgevoerde werkzaamheden, kan tekst worden vervangen met Tags. 

Email template tags

Onder vindt je de HTML tags die gebruikt kunnen worden binnen de email templates. De aangegeven tags worden na het versturen van de email vervangen met een waarden uit de betreffende ingeplande opdracht en de beschikbare gegevens.

De volgende tags zijn beschikbaar:

Email onderwerp tags

Onder vindt je de HTML tags die gebruikt kunnen worden binnen het email onderwerp. De aangegeven tags worden na het versturen van de email vervangen met een waarden uit de betreffende ingeplande opdracht en de beschikbare gegevens.

De volgende tags zijn beschikbaar:

Updated on mei 3, 2024

Was this article helpful?

Related Articles