1. Home
  2. Operationeel Plan Systeem (OPS)
  3. Divisies
  4. Email template voor klant herinnering

Email template voor klant herinnering

Om een klant op de hoogte te stellen van een aankomend bezoek kan er een automatische herinnering email worden worden verzonden vanuit de divisie. Hierbij kunt u aangeven binnen hoeveel dagen voor aanvang en onder welke werkbon status deze toegestuurd moet worden.

De volgende velden moeten standaard worden ingevuld voor een goede afhandeling van de e-mail headers:

Naam afzender:

De naam afzender is de naam die u wilt laten zien als afzender naam van de email ontvanger.

Email afzender:

De email afzender is het emailadres die u wilt laten zien als email van waar de berichten toestuurt worden aan de email ontvanger.

Onderwerp:

Onderwerp is het onderwerpt van de email die toegestuurd wordt aan de email ontvanger. De opmaak van het onderwerp kan worden opgemaakt met Tags om bepaalde dynamische waarden te laten zien in het onderwerpt van de toegestuurde email.

Aantal dagen voor aanvang:

Via deze dropdown kunt u instellen hoeveel dagen voor aanvang de emailbevestiging verstuurd moet worden. U kunt van 1 dag tot 7 dagen van tevoren instellen.

Werkbon status:

U kunt instellen bij welke werkbon status de herinnering emails toegestuurd moeten worden, de volgende statussen zijn beschikbaar:

  • Alles
  • Normaal plannen (dan doet het systeem niks)
  • Automatisch plannen
  • Automatisch vastgezet (

Actief  of niet actief:

Per divisie kunt u instellen of herinnering email actief of niet actief zijn, u kunt dit doen door de On / Off toggler te gebruiken binnen het Email template voor klant herinnering block.

Email template tags

Om er voor te zorgen dat bepaalde waarden worden meegenomen zoals uitvoerdatum, werkorder nummer of uitgevoerde werkzaamheden, kan tekst worden vervangen met Tags. 

Onder vindt je de HTML tags die gebruikt kunnen worden binnen de email templates. De aangegeven tags worden na het versturen van de email vervangen met een waarden uit de betreffende ingeplande opdracht en de beschikbare gegevens.

De volgende tags zijn beschikbaar:

Email onderwerp tags

Onder vindt je de HTML tags die gebruikt kunnen worden binnen het email onderwerp. De aangegeven tags worden na het versturen van de email vervangen met een waarden uit de betreffende ingeplande opdracht en de beschikbare gegevens.

De volgende tags zijn beschikbaar:

Updated on mei 3, 2024

Was this article helpful?

Related Articles