1. Home
  2. Operationeel Plan Systeem (OPS)
  3. Divisies
  4. Email template voor klant herinnering

Email template voor klant herinnering

Om een klant op de hoogte te stellen van een aankomend bezoek kan er een automatische herinnering email worden worden verzonden vanuit de divisie. Hierbij kunt u aangeven binnen hoeveel dagen voor aanvang en onder welke werkbon status deze toegestuurd moet worden.

De volgende velden moeten standaard worden ingevuld voor een goede afhandeling van de emailheaders:

Naam afzender:

De naam afzender is de naam die u wilt laten zien als afzender naam van de email ontvanger.

Email afzender:

De email afzender is het emailadres die u wilt laten zien als email van waar de berichten toestuurt worden aan de email ontvanger.

Onderwerp:

Onderwerp is het onderwerpt van de email die toegestuurd wordt aan de email ontvanger. De opmaak van het onderwerp kan worden opgemaakt met Tags om bepaalde dynamische waarden te laten zien in het onderwerpt van de toegestuurde email.

Aantal dagen voor aanvang:

Via deze dropdown kunt u instellen hoeveel dagen voor aanvang de emailbevestiging verstuurd moet worden. U kunt van 1 dag tot 7 dagen van tevoren instellen.

Werkbon status:

U kunt instellen bij welke werkbon status de herinnering emails toegestuurd moeten worden, de volgende statussen zijn beschikbaar:

  • Alles
  • Normaal plannen
  • Automatisch plannen
  • Automatisch vastgezet

Actief  of niet actief:

Per divisie kunt u instellen of herinnering email actief of niet actief zijn, u kunt dit doen door de On / Off toggler te gebruiken binnen het Email template voor klant herinnering block.

Om er voor te zorgen dat bepaalde waarden worden meegenomen zoals uitvoerdatum, werkorder nummer of uitgevoerde werkzaamheden, kan tekst worden vervangen met Tags. 

Email template tags

Onder vindt je de HTML tags die gebruikt kunnen worden binnen de email templates. De aangegeven tags worden na het versturen van de email vervangen met een waarden uit de betreffende ingeplande opdracht en de beschikbare gegevens.

De volgende tags zijn beschikbaar:
[DIVISION] = Naam van divisie
[COMPANY] = Bedrijfsnaam uit opdrachtgevers
[CLIENT] = Contact persoon uit opdrachtgevers
[DATE] = Datum en tijd wanneer de planning wordt uitgevoerd
[DATEONLY] = Datum wanneer de planning wordt uitgevoerd
[EMAILADDON] = Email toevoeging veld uit controle edit dialoog
[PLANNER] = Naam van de Fusion gebruiker werkbon planner
[EMPLOYEE] = Naam van de hoofd monteur werkbon planning
[ACTIVITY] = Naam van de activiteit
[ACTIONS] = Actie veld uit werkbon
[REMINDERADDON] = Email toevoeging herinnering email activiteiten beheer
[WORKORDER] = Werkorder nummer
[STATUS] = Status van de afgeronde werkbon

Email onderwerp tags

Onder vindt je de HTML tags die gebruikt kunnen worden binnen het email onderwerp. De aangegeven tags worden na het versturen van de email vervangen met een waarden uit de betreffende ingeplande opdracht en de beschikbare gegevens.

De volgende tags zijn beschikbaar:
[WORKORDER] = Werkorder nummer
[DATE] = Datum en tijd wanneer de planning wordt uitgevoerd
[DATEONLY] = Datum wanneer de planning wordt uitgevoerd
[BUILDING] = Naam van het gebouw
[LOCATION] = Locatie van het gebouw
[ACTIVITY] = Naam van de activiteit
[ASSETNAME] = Naam van de asset
[CLIENT] = Contact persoon uit opdrachtgevers
[STATUS] = Status van de afgeronde werkbon
[BUILDINGADDRESS] = Adres uit het gebouw
[COMPANY] = Bedrijfsnaam uit opdrachtgevers

Updated on maart 7, 2023

Was this article helpful?

Related Articles